۹ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

You're Broken When Your Heart's Not Open

 • RaCi naL
 • پنجشنبه ۲۷ آبان ۹۵
 • ۱۸:۵۰
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

Yes,No,Maybe So!

 • RaCi naL
 • يكشنبه ۲۳ آبان ۹۵
 • ۱۸:۲۲
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

So There's This Boy , That Everything About Him Makes Me Happy

 • RaCi naL
 • چهارشنبه ۱۹ آبان ۹۵
 • ۱۷:۵۷
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

Friday is The Time To Make Stories For Monday

 • RaCi naL
 • شنبه ۱۵ آبان ۹۵
 • ۱۴:۰۸
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

A Real Gentleman Will Apologize Even If He's Not Wrong And A Real Lady Does The Same.

 • RaCi naL
 • سه شنبه ۱۱ آبان ۹۵
 • ۲۰:۳۴
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

Being Positive In A Negative Situation Is Not Naive , It's Leadership


مهربان ترین قسمتِ زندگیِ هر شخصی؛ 
زمانی ست که آن کسی را که دوست دارد، دوستش بدارد!
منظورم را می فهمی؟
اینکه کسی باشد که تو را آنطور که دلت میخواهد دوست بدارد، می شود مهربان ترین قسمتِ زندگیِ تو.. نسبت به تمامِ مسائل خوش بین می شوی، لبخند میزنی، ایده می دهی، فکرت باز می شود و حتا دیگر نسبت به مسائلی که دلت را میزد واکنش نشان نمیدهی!
در دوست داشتن، نیروی عجیبی نهفته است 
این را وقتی که تو را خیلی دوست داشتم فهمیدم!What Worries You , Masters You

 • RaCi naL
 • شنبه ۸ آبان ۹۵
 • ۱۰:۴۲
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

Intoxicated With Madness , I'm In Love With My Sadness

 • RaCi naL
 • سه شنبه ۴ آبان ۹۵
 • ۱۱:۱۳
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید

He Lives in My Roots , He Lives in My Veins

 • RaCi naL
 • شنبه ۱ آبان ۹۵
 • ۲۱:۴۲
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
برای دوستـآن بلاگفا اگه خواستن لینکم کنن
goo.gl/Y1fYNT