دوستام لپ تاپم بطور ناگهانی صفحه اش مشکی شده و بالا نمیاد .

خیلی خیلی ناراحتم واسش ، فردا میبرم اوکیش کنم ببینم میشه یا نه !

میشه دعا کنین خیلی زود قبل از یکشنبه اوکی شه؟ 

میدونم مسخرس شاید ، ولی دعا کنین درس شه چون واسه کارم شدیدا نیازش دارم  :(( اینم شانس منه تا یهو شدیدا نیازش دارم پکید :(