بی ربط نوشت: الان حالم خیلـــی خوبه ، بعد 4 روز فک کنم اوضـآع خوب شده دیگه ، امیدوارم حسم درست باشه ، خوشآلم ^-^

راستی بیبی قرار بود 5شنبه جمعه 24 ساعت بره شمآل ، افتاد هفته دیگه ، تو ماتحتم عروسیـه الان ^-^ شایدم فردا ببینمش معلوم نیس ، ولی یه حسـی دارم انگار بار اوله ، شاید قبلش برم آرایشگا ، اووووفففف منو این همه خوشبختی ... حقمه ، حقمه ^-^